Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete
med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och
Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och
parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden.
Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över
företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Läs mer här: Vingslag över Haga