Nätverket Swedish Society of Public Parks & Gardens är medarrangör till ett av Nordiska trädgårdars yrkesinriktade seminarier: Skötsel av historiska parker.

Efteranmälningar tas emot.