Utlysning av stipendium till trädgårdspionjären Ulla Molins minne

Enligt stadgarna för stipendiet är syftet att ”belöna, uppmärksamma och uppmuntra personliga insatser, som utifrån stort engagemang och visad handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar. Stipendiet ska stödja journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsuppbyggande verksamhet, som ökar den enskilda människans intresse för parkers och trädgårdars skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning.”
Personen (personerna) som belönas erhåller ett stipendium på 10 000 kr samt ett diplom. Utdelning sker vid en speciell programpunkt under den årliga konferensen Publika parker och trädgårdar, 12 april 2018 i Helsingborg.

Nätverket SSPPG:s stipendiekommitté tar emot förslag på mottagare med skriftlig motivering senast 20 december 2017 till info@swedishgardens.se. Beslut tas av stipendiekommittén i januari 2018.

Läs mer här!