Konferens

Swedish Society of Public Parks and Gardens, Riksantikvarieämbete och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet arrangerar en dag med fokus på det gröna kulturarvet i parker och trädgårdar och deras roll i samhällsutvecklingen.

Syftet med konferensen är att med det Europeiska kulturarvsåret 2018 som utgångspunkt samla beslutsfattare, myndigheter, utbildningsväsendet och branschföreträdare. Vi vill lyfta frågor om framtidens parker och trädgårdar och deras roll i samhällsutvecklingen och för den gröna besöksnäringen.

Konferensen ska öka kunskapen om det gröna kulturarvet som en nationell angelägenhet samt utöka och skapa nya kontaktytor.

Boka in i kalendern redan nu – inbjudan med program kommer i juni.

Datum: 2018-10-18

Plats: Skansen, Stockholm Skansens konferenslokal Skånska gruvan

För ytterligare information kontakta Jeanette Blom, projektledare, via e-post.