Välkomna att nominera kandidater till Ulla Molin-stipendiet!

“Med stipendiet vill vi uppmärksamma engagerade och handlingskraftiga personer som med sina insatser medverkat till att främja utformningen av parker och trädgårdar”, säger Maria Sidén, ordförande för nätverket Swedish Gardens och vd för Tjolöholms slott.

Trädgårdspionjären Ulla Molin utvecklade och förnyade det gröna kulturarvet och fortsätter att vara en viktig inspiratör. Syftet med stipendiet är att belöna, uppmärksamma och uppmuntra personliga insatser, som utifrån stort engagemang och visad handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar. Stipendiet ska stödja journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsuppbyggande verksamhet, som ökar den enskilda människans intresse för parkers och trädgårdars skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning.

Bakom stipendiet står vi, park- och trädgårdsnätverket Swedish Gardens, i samarbete med Höganäs kommun och Tankesmedjan Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vem som utses till 2020 års stipendiat beslutas av stipendiekommittén i januari 2020. Personen (personerna) som belönas erhåller ett stipendium på 10 000 kr samt ett diplom. Utdelning sker på konferensen Publika parker och stadsrum i Lund 23 april 2020.

Läs mer här Utlysning_Ulla_Molin_Stipendiet_2020[1]

Förslag med skriftlig motivering skickas till stipendiekommittén senast 29 november via e-post.