Welcome to our Swedish Public Parks and Gardens!
From the North to the South throughout the length of Sweden there is a garden tradition with roots in our mutual European Cultural Heritage. The Swedish garden is rather informal, taking much of its inspiration from nature.

It combines a passion for flowers with shapes and forms, creating gardens of a unique Swedish character.
 The Swedish parks that were established in the mid-1800s are the foundations of the beautiful recreational spaces that today exist right at the centre of our towns and cities. Municipal head gardeners and Trusts that care for gardens and parks develop new, exciting concepts together with landscape architects, artists and town citizens themselves.
 The Swedes have a great passion for gardening and for nature.

Thousands of visitors flock each year to private as well as public parks.
 The major public gardens now have their own forum, the newly formed Swedish Society of Public Parks and Gardens. The Society aims to strengthen, develop and communicate knowledge and information about Sweden’s Garden Heritage, which includes a broad variety of different landscapes ranging from the clearings of the forests of the North to the formal palace gardens of the South.
The Swedish Society of Public Parks and Gardens is a network today consisting of 35 of the foremost parks and gardens in Sweden.
 
Välkommen in i parkernas sköna värld!
Nätverket består av 35 av Sveriges främsta publika parker och trädgårdar samt städer med tydlig trädgårdsprofil. Syftet med nätverket är att visa den kulturskatt som vi har idag och som drar till sig alltmer besökare och uppmärksamhet både inom och utanför Sverige.
Vi vill visa och underlätta för besökare att hitta till de olika trädgårdarna och alla har sin unika prägel och historia med ursprung och förankring i sin region.
Sveriges rika trädgårdsarv är av stor betydelse för turismen och för bilden av Sverige som ett grönt och naturskönt land.

page11-1000-full