Parker och trädgårdar

Nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens (SSPPG) verkar för att vårda, värna och utveckla
det gröna kulturarvet samt främja Sveriges parker och trädgårdar som besöksmål.

Vi bjuder in till besök i våra botaniska trädgårdar, konstnärshem, slottsparker, stadsparker och köksträdgårdar.

Välkommen in i parkernas sköna värld!