About

Work began on designing Alnarp Park in 1859, the same year that construction of the castle began. The castle was finished in 1862. The park was completed in the early 1880s. The gentle topography of the park and its winding paths reflect the romantic ideals of a landscaped park.

One of Sweden’s largest botanical collections
Exotic plants began to be collected when the park was created, and the process continues. A speciality of Alnarp Park is lignoses – woody plants. The park’s 2,500 or so species make it one of the most species-rich in the country. Trees, shrubs and herbaceous plants from all four corners of the earth are represented.

A new collection of plants was created between 1975 and 1978, including needle-leaf trees. The trees receive enormous care and attention to ensure they remain healthy and beautiful in the future. The park is also a tremendous teaching asset. The plants therefore have signs showing their Swedish and scientific names.

Each year a garden of mixed annuals and bedding plants is created. The adjacent garden features a large selection of blooming perennials and other plants.

Guided tours are offered for a fee.

Alnarp restaurant is open Monday-Friday 07.00-15.30.

Alnarpsparken
Alnarpsparken är en del av Sveriges lantbruksuniversitets campus i södra Sverige, Campus Alnarp. Här finns ungefär 1100 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Här finns även forskningsmiljöer i världsklass och cirka 400 anställda. Parken används i både undervisning och forskningsförsök.

Projekteringen av Alnarpsparken påbörjades 1859, samma år som slottet började uppföras. I början av 1880-talet stod parken färdig. I enlighet med landskapsparkens romantiska ideal formades gångvägssystem och terräng i mjuka linjer.

En av Sveriges största växtsamlingar
Insamlandet av exotiska växter började samtidigt med att parken anlades och detta pågår än idag. Alnarpsparkens specialitet är lignoserna – de vedartade växterna. Med ungefär 2 500 olika arter och sorter är den en av landets artrikaste. Träd, buskar och örter från nästan alla världsdelar är representerade.

Barrväxter
Mellan åren 1975 och 1978 tillkom ett nytt sortiment med bland annat barrväxter. Vården av träden bedrivs med stor intensitet för att säkerställa ett friskt och vackert trädbestånd i framtiden. Parken är även till stor nytta i undervisningen. Växterna har därför skyltar med både svenska och latinska namn.

Sortimentsträdgårdar
Varje år anläggs en sortimentsträdgård med annuella (ettåriga) blommor och utplanteringsväxter. I trädgården bredvid prunkar ett stort sortiment av perenna (fleråriga) blommor och växter.

Tor Nitzelius park planterades etappvis med början hösten 1984 och täcker en yta på sammanlagt ca 4,5 hektar. Ett av de ursprungliga skälen till anläggningen var att skydda Alnarpsparkens stora sortiment av växter mot den tidvis hårda västliga vinden. År 2000 fick anläggningen namnet Tor Nitzelius park, för att hedra Sveriges internationellt största dendrolog genom tiderna. Parken ger möjlighet till att jämföra och inspireras av nordeuropeiska, nordamerikanska och ostasiatiska blandningar av växter.

Alnarps västerskog är en plats för både rekreation och miljöanpassad virkesproduktion. Här studeras särskilt landskapselement som olika typer av skogsbestånd, skogsbryn, vattendrag och ängar. Området omfattar ca 13 hektar och började anläggas 1993 då vattendrag och dammar grävdes fram. 1994 planterades ytan söder om Sundsvägen och anläggningen av ängar påbörjades. Planteringen norr om vägen är anlagd 1998.

Guidade visningar erbjuds mot betalning.

Restaurang Alnarp är öppen måndag-fredag 07.00-15.30.

Hemsida: www.slu.se/alnarpsparken