About

The green areas of Örebro are linked together by the Svartån River, which runs from the Kilsbergen mountain chain in the west to Lake Hjälmaren in the east. Many of the parks and open areas of the city lie close to its waters.
Karlslund, a cultural reservation with gardens, historical buildings and an English park, is on the west side of town. The soil here has been cultivated for more than 350 years. With gardens of fruits and vegetables, as well as plants and flowers grown specially for children, there is something to delight every member of the family.
Örebro Castle and its park are located in central Örebro. The City Park, just a few hundred metres to the west on the banks of the river, features the best Örebro has to offer for garden enthusiasts. More than 150 years old, the park extends for 25 acres. Among its treasure are more than 70 tree species, a unique lane of flowers, rose and herb gardens, a magnolia collection, 20 sculptures, a dam and a popular playground with a wading pond. The area won the 2004 award for the most beautiful park in Sweden.
Wadköping, Örebro’s answer to Old Town with homes, exhibitions, handicrafts, shops, a café and a restaurant, is adjacent to the City Park. New events are constantly on the calendar 365 days a year.
On the east side of town are Oset, a nature reserve, and Rynningeviken, which was converted from an industrial zone to a green area in the 1990s. Here the river flows into Lake Hjälmaren surrounded by a world of marshlands, meadows and pastures. Not to mention a wealth of bird species to feast your ears and eyes on.

Det gröna Örebro knyts samman av Svartån som rinner från Kilsbergen i väster, till Hjälmaren i Öster. Där Svartån rinner genom staden möts man även av ett grönstråk och här hittar man många av stadens parker och grönområden.
I väster ligger Kulturreservatet Karlslund med historiska kulturbyggnader samt park och trädgårdsanläggning. Anläggningen har en 350 årig historia av trädgårdsodling och här finns engelsk park, köksträdgård, frukt trädgård samt Barnens trädgård, samt en massa annat!
I stadens centrum ligger Örebro Slott med tillhörande slottspark. Här finns stadens mest centrala parkanläggningar och här spelar Svartån och Örebro slott en stor roll.
Några hundra meter öster ut längst Svart ån ligger Stadsparken som är Örebros höjdpunkt för trädgårdsintresserade. Parken är drygt 150 år gammal och är ca 10 hektar. Här finner man ett 70 tal trädarter, en unik Blomstergata, Rosenträdgård, kryddträdgård, en magnolia samling, Ett 20 tal skulpturer, dammanläggningar och en populär lekplats med plaskdamm, och mycket mer! Parken utsågs 2004 till Sveriges vackraste park.
I anslutning till Stadsparken ligger Wadköping, vår “gamla” stad med bostäder, utställningar, hantverkare, affärer, café och restaurang. Många olika evenemang arrangeras här året runt.
I Öster där svart ån rinner u i Hjälmaren ligger Oset och Rynningeviken som sedan 1990-talet har förvandlas från staden baksida i form av soptipp och industriområde, till ett naturområde där staden möter Hjälmaren i ett landskap av våt marker, ängar och beteshagar. Här finns dessutom ett rikt fågelliv.