About

Här kan du botanisera i vackra parkmiljöer, alla med olika karaktär. Ambitionen är att fortsätta utveckla Enköpings parker och att skapa fler spännande platser.
Enköpings parker erbjuder flera hundra varianter av perenner, lökar och prydnadsgräs. Vi använder dem generöst i våra stora planteringsytor. Tillsammans med ovanliga och vanliga träd och buskar ger de dig upplevelser av färger, former och förändring. Du kan vandra från den ena parken till den andra för att upptäcka att alla är olika. En del är små fickparker, andra är större parker för lek och picknick. Kronan på verket är Drömparken med över 200 olika perenna växter. Även i rondeller och på gator och torg använder vi högvuxna och frodiga växter. Det gör att hela stan känns inbäddad i grönska.

Alla årstider har sin charm
Om våren blommar magnolia och bergskörsbär med underbara färgnyanser i vitt och rosa. Samtidigt pågår floret av tulpaner, narcisser och andra lökväxter. Under juli, augusti och september är tiden inne för alla högvuxna, prunkande perenner att ta över föreställningen. Blomning i regnbågens alla färger avlöser varandra under hela perioden. På hösten sprakar det av färger bland buskar och träd. Om vintern står vinterståndare från vissnade perenner och gräs kvar i planteringarna, och kalla dagar glittrar rimfrosten som diamanter.

I varje park finns en låda med växtförteckningar och planer. Ta gärna ett exemplar för att läsa om vilka arter och sorter som finns runt omkring dig.

För dig som vill följa med på en guidad tur i parkerna erbjuder Enköpings turistinformation parkguidningar till fots eller med parktåget. Det finns även speciella temaguidningar. Du kan också boka guidning för en grupp. Kontakta Enköpings turistinformation för mer information.

Kontaktuppgifter:
För guidningar och information om parkerna:
Enköpings turistinformation
0171-62 53 50, 0171-62 50 40
turism@enkoping.se
upplevenkoping.se/parker

Here you can botanise in beautiful parks, everyone with its own characteristic features. Our ambition is to go on developing the parks in Enköping and to create more exciting spots and places.
In the public parks and gardens in Enköping you will find hundreds of different varieties of perennials, bulbs and ornamental grasses. We are generously using them in our big planted areas and flowerbeds. Together with common and uncommon trees and shrubs they will give you exciting experiences of colours, shapes and forms as well as variation. You can walk from one park to the other just to find that they are all different. Some are small pocket parks, others are bigger, aimed for games and picnic. The queen of them all is Drömparken with more than 200 different perennials. Even in our roundabouts, along streets and in squares we use tall and lush plants. It makes you feel that the entire town is embedded in greenery.

Visit any time
In spring the magnolias and sargent cherries bloom in wonderful nuances of white and pink. At the same time, tulips, narcissi and other bulbs are bursting into flower. Through July, August and September the tall, dazzling perennials take over the show. Flowering in all the colours of the rainbow, they succeed each other during the entire period. In the autumn trees and shrubs are turning into glowing warm autumn colours. In winter the winter stems and flower heads of the perennials and grasses are left in the planted areas, and on a cold winters day you can see them frosty, glittering as if full of diamonds.
In every park you will find a box with plant lists as well as a plan of the park. You are more than welcome to take a copy and let it guide you to what plant grows where.
It is possible to book a guided tour for a group. The tourist information offers guided tours in Swedish, English and German, on foot or with the little blue train. Please get in touch with our tourist information for more details.
Contact information:
For guided tours and information about the parks:
Enköpings turistinformation
0171-62 50 40
turism@enkoping.se
upplevenkoping.se/parker