About

The Marabou Park, City of Sundbyberg
The Marabou Park is a very popular park, hidden behind buildings and trees, in the center of the municipality and city of Sundbyberg.
The park appeals to many different visitors since it has got a lot of different activities to offer. Such as a restaurant, sculptures in the park and inside the art gallery, sunny lawns and shady areas filled with rhododendrons and magnolias, different plantings with perennials and annuals, a smaller pond with waterlilies, a swimming pool for children, a summer library and a playground.
The park was developed as a recreation area for the employees at the Marabou Chocolate plant by its director Henning Throne-Holst. Between 1937-1955, renowned landscape architect Sven Hermelin worked on the park. It is unusual for a park created during the industrial era to survive for as long as the Marabou Park has. In the year 2008 it was named the most beautiful park in Sweden.

Welcome to Marabou park in the city of Sundbyberg!
www.sundbyberg.se

Marabouparken Sundbybergs stad
Marabouparken är en mycket populär park, en grön oas som nyttjas av såväl besökare till konsthallen, restaurangen och skulpturparken som för enbart rekreation och utflykter i det gröna av stadens medborgare och andra besökare.
Parken är cirka 1,3 hektar stor och är uppdelad i en övre och en nedre del. Den övre delen består bland annat av ett väl avgränsat parkrum, ”Laboratorieplanen”, med pergolor och spegeldamm samt flera skulpturer som omges av rumsbildande träd-, busk- och perennvegetation. Den nedre delens öppna gräsyta med plaskdamm och paviljong kantas av säsongs- och perennplanteringar samt en rhododendronlund. Sommartid lockar barnbadet i Marabouparken många familjer och vintertid finns det en lagom liten pulkabacke för de minsta att besöka. I parken finns även en mindre lekplats och ett sommarbibliotek.
Parken anlades som rekreationsanläggning för de anställda vid Maraboufabriken. Det är ovanligt att en park som tillhört en industrianläggning faktiskt lyckas överleva industrin, men den park som initierades av Marabou chokladfabriks grundare Henning Throne-Holst och skapades av landskapsarkitekten Sven Hermelin, för arbetarnas vila och nöje redan under slutet av 1930-talet, har överlevt tidens gång. År 2008 belönades Marabouparken med ett pris för Sveriges vackraste park. I utmärkelsen kallades Marabouparken bland annat en föregångare till dagens hälsoparker.

Välkommen till Marabouparken Sundbybergs stad!
www.sundbyberg.se