About

Umeå parks
The river Umeåälven’s beaches with their parks, green areas and walkways comprise Umeå’s city park. The content is varied and there is a broad range with many experiences. The city hall park, Rådhusparken, manifests the city’s meetings with the river in a green riverside park square where generous wooden decks, riverside grass areas and hanging furniture are filled by Umeå’s residents and visitors during the outdoor season. In its oldest areas, the park’s summer flower beds and central theme have a clear historical connection. A narrow lane and a 150 m long retaining wall of recycled quay stone have enabled Årstidernas park, a green oasis on the river Umeåälven’s beach with changing flower beds, play areas and the equality area ‘Frizon.’ A clear form and durable materials provide a permissive place for everything from dancing on the pier to children’s parties. Broparken is the modern city park where city cultivation, parkour, temporary markets and sunbathers gather and fill the park with life. The skate park ‘Sparken’ is located below one of Umeå’s bridges, now a well-frequented meeting place. ‘Sparken’ was designed in collaboration with the youths of Umeå, but the residents of Umeå have also been involved in different ways in the design of the other parks. The range of parks is supplemented with promenades, riverside green areas such as Bölesholm and forests close to the city such as Stadsliden.
Read more about Umeå’s parks and green areas here!

Umeåälvens stränder med sina parker, naturområden och promenadstråk är Umeås stadspark.
Innehållet är varierat, utbudet är brett och upplevelserna många. I Rådhusparken manifesteras stadens möte med älven i ett grönskande älvsnära parktorg där generösa trädäck, älvsnära gräsytor och hängmöbler fylls av umebor och besökare under utesäsongen. I sina äldsta delar har parkens sommarblomsplanteringar och centralmotiv en tydlig historisk koppling.
En avsmalnad stadsgata och en hundrafemtio meter lång stödmur av återvunnen kajsten har möjliggjort Årstidernas park, en grön oas på Umeälven strand med föränderliga planteringar, lekmiljöer och den jämställda platsen ”Frizon”. En tydlig gestaltning och tåliga material ger en tillåtande plats för allt från bryggdans till barnkalas.
Broparken är den moderna stadsparken där stadsodling, parkour, tillfällig handel och solbadare samsas och fyller parken av liv.
Under en av Umeås broar finns skateparken ”Sparken” , idag en välbesökt mötesplats. ”Sparken” utformades i ett samarbete med Umeås unga, men även i de övriga parkerna så har umeborna på olika sätt involverats i utformningen.
Utbudet av parker kompletteras av strandpromenader, älvsnära naturområden som Bölesholmarna och stadsnära skogar som Stadsliden.

Läs mer om Umeås parker och naturområden här!