About

Wij Gardens in Ockelbo is an innovative and modern garden which has been formed from a rural project situated in a glade in the forest. Here, modern garden art made from local materials is brought together with forestry and farming cultural landscapes. Gardener Lars Krantz has mostly given the gardens their content and essence. Wij Gardens today are open to visitors which, when in season, also offers exhibitions, concerts, events and guided tours – with the luxury of overnight stays and food. The restaurant serves beautifully tasting garden buffets and offers stately afternoon tea and nibbles. In the heart of the rose garden, guests can stay overnight in the refined garden house, with a stunning view over the gardens, mountains and the lake.
In one sense, the gardens are young, however, the different sections lie interspersed in a historical, cultural landscape with an origin in traditional ironworks and farming. Wij gardens has a special and distinct structure by virtue of the different sections embedded within the gardens, which have developed from the landscape and partly comprises of a large rose garden configured by Simon Irvine with hundreds of hardy rose varieties. In one of the fields lies the forest garden which is Wij Gardens pride and joy, a piece of modern gardening art. It was Ulf Nordfjell who was commissioned by Lars Krantz to celebrate the wild nature that surrounds the glade where Ockelbo is situated. The result became a piece of poetry where, among other things, the forest, ponds, marshlands and the forest’s edge have been styled and interpreted with horticultural help.
Other gardens include the kitchen garden with decorative rows of summer flowers and vegetables, the herb garden which weaves together age-old knowledge about plants and herbs in pretty combinations and the children’s garden where the entire family is welcome to come and experience the gardening world and be close to nature.
For a number of years now, Wij Gardens houses a gardening education. It is carried out solely on site at Wij Gardens and the students design and cultivate their own plots of land every year. These plots are very popular and appreciated because of their experimental and pleasurable experiences which contribute to the overall impression of Wij Gardens.
“This is a garden that should be seen, inhaled, tasted and listened to. People say they can even feel it.” Lars Krantz

www.wij.se

Wij trädgårdar i Ockelbo

Wij trädgårdar är en nyskapande och modern trädgård med början i ett landsbygdsprojekt i en glänta i skogen. Här möter modern trädgårdskonst lokalt material och skogens och bondens kulturlandskap. Det är framförallt trädgårdsmästaren Lars Krantz som har gett trädgården ett innehåll och en essens. Idag är Wij Trädgårdar en besöksträdgård som under säsong även erbjuder utställningar, konserter, evenemang och guidningar vid sidan av bekvämligheter som boende och mat. Restaurangen dukar upp välsmakande trädgårdsbufféer samt bjuder Herrgårdsfika och i anrika Trädgårdens hus bor nattgäster mitt i hjärtat av Rosträdgården med utsikt över berg och sjö.
Trädgården som helhet är ung men de olika trädgårdarna ligger insprängda i det historiska kulturlandskapet med sitt ursprung i bergslagens gruvdrift. Wij trädgårdar har en speciell och annorlunda struktur då de olika trädgårdarna har vuxit fram i landskapet och består dels av en stor rosträdgård gestaltad av Simon Irvine med flera hundra härdiga rossorter. I en av åkrarna ligger Skogens trädgård som är Wij trädgårdars stolthet och är ett stycke modern trädgårdskonst. Ulf Nordfjell fick i uppdrag av Lars Krantz att lovsjunga den vilda naturen som omger gläntan där Ockelbo är beläget. Resultatet blev ett stycke poesi där bland annat skogen, tjärnen, myren och skogsbrynet stiliseras och tolkas med hjälp av hortikultur.
Övriga trädgårdar är Köksträdgården med dekorativa rader av sommarblommor och grönsaker, Örtagården som varvar gammal kunskap om växter och örter i vackra kombinationer och Barnens trädgård där hela familjen är välkommen att kliva in i trädgårdslandet och komma nära det gröna.
Sedan flera år huserar Wij trädgårdar en trädgårdsutbildning. Nuvarande ettåriga utbildning är helt förlagd till Wij trädgårdar och deltagarna gestaltar och anlägger varje år egna odlingslotter. Dessa lotter är mycket populära och uppskattade för sitt experimentella och lustfyllda uttryck vilket bidrar till den sinnlighet som Wij trädgårdar erbjuder besökaren.

”Det här är en trädgård som ska synas, doftas, smakas och höras. Det sägs att den känns också”
Lars Krantz